top of page

Süpervizyon Kapsamında Terapi Hizmeti Almak

 

Merhaba! Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur'un süpervizörlüğünde, Kognitif Davranış Terapileri (KDT) ekolü kapsamında kabul edeceğim danışan için aşağıda bazı bilgiler paylaştım.

 

Bu bilgiler:

Süpervizyon nedir, neden avantajlıdır, süpervizörüm kimdir, neden bu seanslar daha uygun ücretli oluyor, bunlar hakkında detaylı bilgiler içeriyor.

''Bu teklif 8 Mart 2023 - 11 Mart 2023 arasında geçerlidir.''

Psikolojide Süpervizyon Nedir?

Merhaba! Süpervizyon, bir mesleki alanda çalışan kişilerin mesleklerini geliştirmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olan bir süreçtir.

Genellikle, bir meslektaş veya daha deneyimli bir profesyonel tarafından verilen süpervizyon, meslektaşın işlerini daha iyi yapmalarına, müşterileriyle daha iyi çalışmalarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilir. Süpervizör, meslektaşının işini değerlendirir, geri bildirim verir ve gerektiğinde eğitim, öğretim veya destek sağlar.

Kognitif Davranışçı Terapi Nedir?

Kognitif Davranışçı Terapi (KDT), bireylerin düşünce, duygu ve davranışları arasındaki ilişkiyi anlamalarına ve negatif düşünceleri ve davranışları değiştirmelerine yardımcı olan bir terapi yaklaşımıdır.

Bu terapi yaklaşımı, bireylerin zihnindeki düşüncelerin (kognitifler) duyguları ve davranışları nasıl etkilediğini keşfetmeye odaklanır. KDT, bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözmelerine ve duygusal refahlarını artırmalarına yardımcı olmak için teknikler ve stratejiler kullanır.

KDT, terapinin birçok alanında kullanılır, özellikle depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, panik bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu gibi ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde etkilidir. KDT, bireylerin günlük yaşamlarında kendilerine yönelik düşünce ve davranışlarını anlamalarına ve bunları değiştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Süpervizyon ücreti neden daha düşüktür?

Süpervizyon ücreti, genellikle danışmanlar ve terapistler gibi mesleki yardım alan profesyoneller tarafından alınan bir ücrettir. Bu ücret, bir danışmanın ya da terapistin bir başka profesyonel tarafından mesleki uygulamalarının gözden geçirilmesi, danışmanlık veya terapi süreçlerinde karşılaşılan zorluklar hakkında destek alınması için sağlanan bir hizmettir.

İlk olarak, süpervizyon süreci, bir danışmanın veya terapistin kendisini geliştirmesi ve mesleki uygulamalarını daha iyi hale getirmesi için sağlanan bir hizmettir. Bu nedenle, süpervizyonun amacı kar amacı gütmek değildir.

İkinci olarak, süpervizyon genellikle mesleki yardım alan profesyoneller tarafından diğer meslektaşları tarafından sağlanır. Bu nedenle, bir meslektaşın diğer meslektaşına yardım etmek için para talep etmesi, mesleki etik açısından uygun olmayabilir.

 

Son olarak, süpervizyon ücretleri düşük olabilir, çünkü mesleki yardım alan profesyoneller genellikle bu hizmeti almaları gerektiğini ve bunun bir yatırım olduğunu anlarlar. Bu nedenle, süpervizyon ücretleri mesleki uygulamaların kalitesini artırmaya yönelik bir yatırım olarak görülür ve yüksek ücretler talep edilmez.

Süpervizyon kapsamında seans almanın danışan açısından avantajları nelerdir?

  1. Güvenilir bir terapistle çalışma: Süpervizyon, terapistin davranışlarını ve terapi sürecini değerlendirmek ve geliştirmek için bir fırsattır. Bu, danışanların terapistlerinin daha güvenilir bir şekilde çalışmalarını sağlar.

  2. Kaliteli hizmet: Süpervizyon, terapistlerin mesleki gelişimlerini artırarak daha kaliteli hizmet vermesini sağlar. Bu, danışanların terapi sürecinin daha etkili ve faydalı olmasını sağlar.

  3. İletişim becerilerinin artması: Süpervizyon, terapistlerin iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, danışanların terapistleriyle daha iyi bir iletişim kurmalarını sağlar ve terapi sürecinin daha etkili olmasına yardımcı olur.

  4. Daha iyi bir terapi deneyimi: Süpervizyon, terapistin daha iyi bir terapi deneyimi sunmasına yardımcı olur. Bu, danışanların terapi sürecinin daha rahat ve destekleyici olmasını sağlar.

  5. Hata olasılığının azalması: Süpervizyon, terapistin hata yapma olasılığını azaltır. Bu, danışanların terapi sürecinin daha güvenli ve güvenilir olmasını sağlar.

  6. Güçlü bir terapi ilişkisi: Süpervizyon, terapistin terapi ilişkisini daha da güçlendirmesine yardımcı olur. Bu, danışanların terapistleriyle daha iyi bir bağ kurmalarını sağlar.

Süpervizör desteği verecek uzman: Prof. Mehmet Zihni Sungur kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Türk psikiyatrist ve akademisyendir. 1962 yılında doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı üniversitenin Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nda ihtisas yapmıştır.

Sungur, 1992 yılında "Madde Bağımlılığı ve Şizofreni İlişkisi" konulu tezi ile psikiyatri uzmanı olmuştur. 1995 yılında doçent, 2001 yılında profesör unvanı almıştır. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır.

 

Sungur, akademik kariyerinin yanı sıra, Türkiye'de psikiyatrinin tanınmasına ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş bir psikiyatristtir. Ayrıca, psikoterapi alanında çalışmaları ve Kognitif Davranışçı Terapi (KDT) uygulamalarıyla da tanınmaktadır. Yayınladığı çok sayıda bilimsel makale, kitap ve çalışmalarıyla Türk psikiyatrisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

27823_su5O1_1478276689.jpg

Sağlayacağım süpervizyon desteğiyle alakalı detaylı bilgilere aşağıdan ulabilirsiniz:

Yer ve mekan:

Süpervizyon seanslarını Üsküdar, İcadiye'de danışan gördüğüm ofiste yüz yüze veya online gerçekleştireceğim.

İlk seans:

Süpervizyon kapsamında gördüğüm danışanlarımdan, ilk seans için bir ses kaydı talep edeceğim, bu ses kaydı sonrasında terapist tarafından yazıya geçirilecek, bu yazılı döküman Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur'un ve on adet ruh sağlığı uzmanıyla paylaşılacak, değerlendirildikten sonra imha edilecektir.

Gizlilik:

Seanslarda paylaşılan bilgilerin süpervizör ve ruh sağlığı uzmanları dışındaki bireylerle paylaşılmayacağına dair sözleşme, danışan ve terapist arasında imzalanacak onam formunda belirtilecek, danışanın gizlilik hakları korunacaktır.

Ücret:

Ücret terapistin aldığı normal ücretten düşük olacaktır. (Nedenini üstte yazan bilgilerden öğrenebilirsiniz)

İletişim:

Ücret, zaman, ve mekanla alakalı detaylar için daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçiniz.

bottom of page