top of page
Karla kaplı dağlar

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Nedir?

Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy - ACT), bilişsel davranışçı terapinin bir alt dalıdır. ACT, kişilerin yaşamlarındaki olumsuz duyguları, düşünceleri ve durumları kabul etmeleri ve buna rağmen hayatlarında daha anlamlı ve zengin bir deneyim elde etmeleri için beceriler öğretmeyi hedefleyen bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Kimler için uygundur?

Bu terapi yaklaşımı, kaygı, depresyon, yeme bozuklukları, bağımlılık, travma sonrası stres bozukluğu ve diğer psikolojik sorunları olan kişilere yardımcı olabilir.

Neleri Hedefler?

ACT, bilişsel davranışçı terapi yaklaşımından farklıdır çünkü kişilerin düşüncelerinin gerçeklikle uyuşmasını değil, bu düşüncelerin onların hayat kalitesini düşürmesini engellemek için beceriler öğretir.

ACT, beş temel beceriye dayanır:

ACT, beş temel beceriye dayanır:

  1. Kabul: Olumsuz duyguları, düşünceleri ve durumları kabul etmek, reddetmek veya kaçınmaya çalışmak yerine.

  2. Değerler: Kendi değerlerini tanımlamak ve yaşamlarında bu değerlere sadık kalmak.

  3. Şimdiki an: Şimdiki anı yaşamak ve zihni gelecekte veya geçmişte takılı kalmaktan uzak tutmak.

  4. Gözlemleme: Kendi düşüncelerini ve duygularını gözlemlemek, ancak onlara sıkı sıkıya bağlı kalmamak.

  5. Eylem: Değerleri doğrultusunda harekete geçmek ve yaşamlarında daha anlamlı bir yön belirlemek.

İletişim

bottom of page