top of page

Fenomenolojik Rüya Benliği Modeli

Fenomenolojik Rüya Benliği Modeli, fenomenolojik yaklaşımlar temel alınarak geliştirilmiş bir rüya teorisi modelidir. Bu modelde rüyaların, bilinçaltında yatan isteklerin ve düşüncelerin yansıması olmaktan ziyade, rüya deneyimlerinin gerçek bir fenomenolojik deneyim olduğu varsayılır.

Gezegen

Bu modele göre,

Bu modele göre, rüyaların içerikleri, rüya deneyimi sırasında oluşan benlik bilincinin bir yansımasıdır. Bu benlik bilinci, rüyacının kendisini rüyada var olan dünya ile ilişkili bir şekilde deneyimlediği "rüya benliği" olarak adlandırılır.

Gezegen

Rüya benliği,

Rüya benliği, gerçek dünya benliğinden farklıdır ve rüya deneyimi sırasında farklı bir varoluş şekli sergiler. Bu modele göre, rüya benliği, gerçek dünya benliği ile birlikte, insanın farklı benlik deneyimlerini yaşayabileceği bir tür bilinç halidir.

Gezegen

Deneyimler,

Fenomenolojik Rüya Benliği Modeli, rüya deneyimlerinin, sadece bilinçaltı isteklerin yansıması olmadığına, aynı zamanda gerçek bir fenomenolojik deneyim olduğuna dikkat çeker. Bu modele göre, rüyalar, rüya benliği deneyimi ve gerçek dünya benliği deneyimi arasında bir köprü görevi görebilir ve insanın kendisini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

bottom of page